Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Προκήρυξης 3Κ/2015 τετρακοσίων πενήντα (450) θέσεων ΔΕ στη ΔΕΗ ΑΕ.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2015
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων πενήντα (450) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.).
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στo παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).
Συνοδευτικό αρχείο
Δείτε τις θέσεις


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου