Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

3Κ/2015 Πλήθος αιτήσεων συμμετοχής

    
                                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                     ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2015

Γνωστοποιείται ότι,  στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3Κ/2015  του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/3-6-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)  για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων πενήντα (450) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), υποβλήθηκαν συνολικά....
3.917 αιτήσεις.
Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 8.194 και αναλύεται ανά κλάδο - ειδικότητα ως εξής:

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου