Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

ΑΣΕΠ: Έγκριση για 284 προσλήψεις σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, Δήμους και ΕΛΓΑ
Οι θέσεις εργασίας που ενέκρινε και ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ σήμερα. Συγκεκριμένα 284 προσλήψεις σε διάφορους φορείς όπως
η ΔΕΗ ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΕΛΓΑ. Σε λίγες μέρες αναμένεται ο κάθε φορέας να δημοσιοποιήσει τις προκηρύξεις με τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων.

ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α’
2791022151
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
1/2016 639/3-2-2016
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΟ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ
3

ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α’
2791022151
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
1/2016 639/3-2-2016
ΔΕ
ΦΥΛΑΚΩΝ
1

ΔΕΗ ΑΕ Δ/νση Πληροφορικής
2108206112
ΑΤΤΙΚΗΣ
1/2016 577/5-2-2016
ΠΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ
3

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2132070415
ΑΤΤΙΚΗΣ
1/2016 8835/18-2-2016
ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1

ΔΕΗ ΑΕ Δ/νση Πληροφορικής
2108206112
ΑΤΤΙΚΗΣ
1/2016 577/5-2-2016
ΤΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ
12

ΔΕΗ ΑΕ Δ/νση Πληροφορικής
2108206112
ΑΤΤΙΚΗΣ
1/2016 577/5-2-2016
ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2132070415
ΑΤΤΙΚΗΣ
1/2016 8835/18-2-2016
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
4

ΔΕΗ ΑΕ Δ/νση Πληροφορικής
2108206112
ΑΤΤΙΚΗΣ
1/2016 577/5-2-2016
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2132070415
ΑΤΤΙΚΗΣ
1/2016 8835/18-2-2016
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
5
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2132070415
ΑΤΤΙΚΗΣ
1/2016 8835/18-2-2016
ΔΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ )
1
ΔΕΗ ΑΕ Δ/νση Πληροφορικής
2108206112
ΑΤΤΙΚΗΣ
1/2016 577/5-2-2016
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ
1

ΔΕΗ ΑΕ Δ/νση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής
2103355129
ΑΤΤΙΚΗΣ
1/2016 573/15-2-2016
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ
1

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2132070415
ΑΤΤΙΚΗΣ
1/2016 8835/18-2-2016
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
26

ΔΕΗ ΑΕ Δ/νση Πληροφορικής
2108206112
ΑΤΤΙΚΗΣ
1/2016 577/5-2-2016
ΥΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ
1

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
2410623001
ΛΑΡΙΣΑΣ
1/2016 693/5-2-2016
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
3

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
2410623001
ΛΑΡΙΣΑΣ
1/2016 693/5-2-2016
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
1

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
2410623001
ΛΑΡΙΣΑΣ
1/2016 693/5-2-2016
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
1

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
2410623001
ΛΑΡΙΣΑΣ
1/2016 693/5-2-2016
ΥΕ
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
1

ΔΕΗ ΑΕ ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ
2797022905
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
1/2016 154/19-2-2016
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
1

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)
2107490476
ΑΤΤΙΚΗΣ
1/2016 2215/23-2-2016
ΠΕ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ
125

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)
2107490476
ΑΤΤΙΚΗΣ
1/2016 2215/23-2-2016
ΠΕ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
10

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Αττική)
2103287398
ΑΤΤΙΚΗΣ
1/2016 2197/15-2-2016
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
34

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Αίγινα)
2103287396
ΑΤΤΙΚΗΣ
1/2016 2197/15-2-2016
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
3

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Σαλαμίνα)
2103287396
ΑΤΤΙΚΗΣ
1/2016 2197/15-2-2016
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
2

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Αττική)
2103287398
ΑΤΤΙΚΗΣ
1/2016 2197/15-2-2016
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
11

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Αττική)
2103287398
ΑΤΤΙΚΗΣ
1/2016 2197/15-2-2016
ΔΕ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
4

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Αττική)
2103287398
ΑΤΤΙΚΗΣ
1/2016 2197/15-2-2016
ΔΕ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
3
ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2661024483
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1/2016 135/13-1-2016
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
6
ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2661024483
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1/2016 135/13-1-2016
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
8
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (’νδρος)
2103287396
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1/2016 2197/15-2-2016
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
2

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Τήνος)
2103287396
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1/2016 2197/15-2-2016
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
1

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Δ/νση Περιφέρειας Αττικής 
(Κέα)
2103287396
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1/2016 2197/15-2-2016
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου