Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/∆ΕΗ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
 Ανακοινώνει
Την πρόσληψη , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δέκα εννέα  ( 19 )  ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα,  που εδρεύει στο  9ο χιλ της Εθνικής οδού Αμυνταίου - Φιλώτα του Νομού Φλώρινας,

Υποβολή Αιτήσεων από 30.06.2016 έως 11.07.2016


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου