Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8 Μηνων στον ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
πενήντα επτά (57) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης,

Υποβολή Αιτήσεων από 24.06.2016 έως και 04.07.2016
 


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου