Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Αποτελέσματα για την πρόσληψη διμήνων ΛΚΔΜ

Αποτελέσματα για την πρόσληψη 45 (σαράντα πέντε) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων.
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου