Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στο Συγκρότημα Αλιάκμονα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 3/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθμό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε
Ανακοινώνει
Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για  την κάλυψη  εποχικών  ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα / ΥΗΣ Σφηκιάς -  Ασωμάτων,  που  εδρεύει  στη  Βέροια  του  Νομού  Ημαθίας


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου