Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Πρόσληψη 43 (σαράντα τριών) εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

To ΛΚΔΜ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 43 (σαράντα τριών) εκτάκτων
ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60
ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων &
Κλάδων.


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να

υποβάλλουν από 18.11.2016 μέχρι και 29.11.2016 στη Γραμματεία του
Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του ΛΚΔΜ 23ο Χιλ.
Κοζάνης- Πτολ/δος (αρμόδια υπάλληλος κα. Θεοχάρη Ευαγγελία, τηλέφωνο
2463052308,437), την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας
συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία
τους.
Η ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση διανέμεται από τη Γραμματεία του
Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού στην ανωτέρω Διεύθυνση.
 Για τη ΔΕΗ

 Στέφανος Δ. Παλαβός
 Διευθυντής Εκμετάλλευσης
 ΛΚΔΜ

 Ανακοίνωση
 Αίτηση 


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου